Menší podnikatelia od januára ušetria na daniach.   | (64.diel)

Menší podnikatelia od januára ušetria na daniach. | (64.diel)

Menší podnikatelia od januára ušetria na daniach.

 

Od začiatku roka 2020 vzniká nová kategória podnikateľov. Definovaná ako mikrodaňovníci. Tento štatút bude pridelený podnikateľom či živnostníkom, ktorých ročné príjmy nepresiahnu výšku 49 790€.

Zaradení do tejto skupiny budú platiť oveľa výhodnejšie dane ako doteraz. Títo drobní biznismeni získajú najmä výhodnejšie odpisy majetku alebo voľnosť pri daňovej strate.

 

Drobní podnikatelia si budú môcť určiť výšku daňových odpisov. Napríklad ak sa rozhodnú odpísať automobil vo svojom majetku počas v prvom alebo druhom roku, môžu tak urobiť, zmení sa tým to, že ho nebudú musieť odpisovať 4 roky do doposiaľ. Dokážu si tým výrazne znížiť daňový základ.

 

Podľa rezortu financií sa zjednoduší výpočet poslednej známej daňovej povinnosti, od ktorej je závislá aj povinnosť platenia preddavkov, pričom sa bude počítať výhradne zo základu dane z príjmov z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti zníženej o daňovú stratu.

 

Veda a výskum

 

Parlament schválil aj viacero zmien v rámci znižovania byrokracie, medzi tieto opatrenia patrí napríklad zrušenie povinnosti zamestnanca podpisovať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu.

Štát sa rozhodol pre podporu investícií do vedy a výskumu, keďže Slovensko za zvyškom Európy výrazne zaostáva v tejto sfére. Vláda preto zvýšila odpočty výdavkov na výskum a vývoj. Doteraz si firmy mohli uplatniť odpočet v objeme 100%, v budúcom roku sa limit zvýši na 200%.

 

Sťahovanie za prácou

 

Poslanci schválili aj vyšší príspevok na ubytovanie, ktorý by mal podporiť pohyb pracovnej sily a motivovať nezamestnaných aby si prácu hľadali ja za hranicami ich regiónu. Konkrétne, od budúceho roka bude zamestnávateľ podporiť zamestnanca príspevkom na ubytovanie vo výške 100€. Tento príspevok si firma môže uplatniť ako výdavok a zároveň bude nezdaniteľným príjmom pre zamestnancov.

 

Elektromobily

V súčasnosti môžu podnikatelia a firmy odpisovať elektromobily rovnako ako bežné vozidlá a teda štyri roky. Od nového roka sa táto lehota skráti na dva roky. Ďalšou novinkou je podpora elektromobility ako reakcia na znižovanie enviromentálnej záťaže.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2017