Žiadosti o predčasný dôchodok z I. a II. piliera | (80.diel)

Žiadosti o predčasný dôchodok z I. a II. piliera | (80.diel)

O predčasný starobný dôchodok z druhého piliera je možné žiadať v  príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne.

 

Pri žiadostiach o predčasný starobný dôchodok poistencov z prvého piliera dôchodkového poistenia a žiadostiach poistencov prvého a druhého piliera dôchodkového poistenia sú čiastočne rozdielne podmienky. Medzi podmienky, ktoré sú v oboch prípadoch rovnaké patrí to, že o nárok na predčasný dôchodok môžu sporitelia požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku ak počas minimálne 15 rokov mali dôchodkové poistenie.

 

Žiadateľ o predčasný dôchodok z prvého piliera, musí spĺňať podmienku, že suma jeho predčasného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2-násobok sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, zatiaľ čo žiadateľ o predčasný dôchodok, ktorý je v druhom pilieri, má túto podmienku určenú inak. Súčet súm z predčasného starobného dôchodku z prvého a druhého piliera ku dňu začatia vyplácania musí byť 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu.

 

O predčasný starobný dôchodok z druhého piliera môže sporiteľ požiadať v jemu miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej má uzatvorenú zmluvu o dôchodkovom sporení.

 

Ak sporiteľ ešte nepoberá predčasný dôchodok z prvého piliera, ktorý je vyplácaný Sociálnou poisťovňou, môže požiadať o vyplácanie predčasného dôchodku z druhého piliera len súčasne so žiadosťou o vyplácanie predčasného dôchodku z prvého piliera zo Sociálnej poisťovne.

 

Pri podaní žiadosti vystaví dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení certifikát vo výške nasporených prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte. Následne na to, zašle nasledujúci deň Sociálna poisťovňa sporiteľovi ponukový list s ponukami jednotlivých dôchodkov. Spôsob zaslania ponukového listu si sporiteľ určí v žiadosti o predčasný starobný dôchodok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2017