Živnostníci a poberanie dávok v nezamestnanosti či úrazových dávok. | (67.diel)

Živnostníci a poberanie dávok v nezamestnanosti či úrazových dávok. | (67.diel)

Veľa živnostníkov nepozná to, na čo majú, prípadne nemajú nárok a v nepriaznivých životných situáciách zisťujú, že na niektoré druhy dávok sociálneho poistenia nárok nemajú. Jedná sa napríklad o dávku v nezamestnanosti či úrazové dávky.

 

Na rozdiel od zamestnancov či zamestnávateľov, sú živnostníci poistení len dôchodkovým a nemocenským poistením, pretože neplatia poistné do fondu poistenia v nezamestnanosti, fondu úrazového poistenia, či do fondu garančného poistenia.

Pre takéto prípady nepriaznivých životných situácií je dobré mať pripoistenie niektorým z balíkov dobrovoľného poistenia v Sociálnej poisťovni, alebo v komerčných poisťovniach.

 

Tým, že živnostníci platia poistné len na svoje nemocenské a dôchodkové poistenie a rezervný fond solidarity, väčšina platí len z minimálnych odvodov, sú aj dávky nízke. Ak živnostníci a iné SZČO splnia aj iné zákonom stanovené podmienky k jednotlivým druhom dávok, hlavne dostatočne dlhý čas poistenia, počas ktorého platili načas a v správnej výške, môžu o tieto dávky žiadať na pobočkách Sociálnej poisťovne.

 

Z dôchodkového poistenia sa jedná o starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok či invalidný dôchodok, vdovecký a vdovský dôchodok, sirotský dôchodok a vyrovnávací príplatok. V prípade nemocenského poistenia sa jedná o nemocenské, ošetrovné a materské.

 

Priemerný počet SZČO, ktoré odviedli poistné od začiatku roka do augusta 2019 predstavoval približne 190 000, pričom viac ako 152 000 platilo poistné zo sumy rovnajúcej sa alebo nižšej ako je minimálny vymeriavací základ, ktorý aktuálne predstavuje 477€ mesačne, z toho minimálne poistné SZČO je vo výške 158,11€.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Copyright © 2017